fbpx
2.หน้าปกสไลด์ ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

Tonrak Nursing care

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

ยินดีต้อนรับค่ะ

ศูนย์จัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย แม่บ้าน พักประจำ
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

สมาคมการค้าการดูแลมืออาชีพ

บรรยากาศการอบรมเชิงวิชาการ CARE GIVER 2019 รุ่นที่ 4 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

5.งานกิจกรรม ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

ผู้จัดการ หจก.ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ทดสอบผู้เข้าอบรม เข้าฐานฝึกปฎิบัติ

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top