fbpx

Tonrak Nursing care

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

ยินดีต้อนรับค่ะ

ศูนย์จัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย แม่บ้าน พักประจำ
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย แม่บ้าน
logo ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

ศูนย์ ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ จดทะเบียนการค้าในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทะเบียนหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์เลขที่ 0133562005651

ศูนย์ ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ จดทะเบียนการค้าในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด​
ใบประกาศ อบรมวิชาชีพ ศูนย์ ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

Tonrak Nursing care

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

ได้เปิดดำเนินการด้านบริการ จัดหา แม่บ้าน พนักงาน  และ จัดส่งคน ดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล บริหารงานโดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ

logo ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

Tonrak Nursing care

ศูนย์ ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ ​ได้อบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานอยู่เป็นประจำ

ประกาศนียบัตร สมาคมการค้า
logo ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

​ บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
ต้นรัก พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

บริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ

โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
โดยจัดหาบุคคลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราให้บริการรวดเร็ว ตั้งแต่การนัดสัมภาษณ์ ตลอดจนบริการจัดส่งผู้ดูแลถึงท่าน ผู้ดูแลมีประวัติดีมีการเก็บประวัติการของผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกราย

บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน แม่ครัว ทั้งประจำและไปกลับ

ต้นรัก พนักงานแม่บ้าน

บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน แม่ครัว

พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด,
อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย ทั้งประจำและไปกลับ

ต้นรัก เนอร์สซิ่งแคร์ บริการแม่บ้าน

สมาคมการค้าการดูแลมืออาชีพ

Scroll to Top